Vzdělání

Závislost magnetické indukce na proudu v cívce

Závislost magnetické indukce na proudu v cívce

Vytočený dvoumetrový nabušený afroameričan

Vytočený dvoumetrový nabušený afroameričan

Závislost tlaku na teplotě Charlesův zákon

Závislost tlaku na teplotě Charlesův zákon

Karel Schwarzenberg, kníže - rok 1990

Dosud nepublikované interview, které se uskutečnilo v roce 1990 na zámku Sychrov a ve kterém se mluvilo především o plundrování a uchování kulturních památek